waterput.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
   
   
   
  ESM-bijdrage van 1,8 miljard euro al verwerkt in wetsvoorstel voor begroting 2012
  Op 27 maart 2012 is er wetsvoorstel geplaatst (nr 33 215), die al 1,8 miljard euro vrijmaakt voor de ESM-pot. Deze wet zou op 30 mei 2012 horen in te gaan. Het is me nog niet bekend of dit wetsvoorstel al is goedgekeurd.
  "Nr. 1
  VOORSTEL VAN WET
  27  maart 2012
   
  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.
   
  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
   
  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012, samenhangend met de instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM); "  

  bron: overheid.nl
   
  Op 2 mei is er een verslag gekomen van de financiële commissie nadat ze met de verschillende fracties over het ESM-verdrag hebben gesproken. Je kunt het lezen op: Officiële bekendmakingen
   
  Op 16 mei 2012 maakte Wilders bekend dat hij het ESM-verdrag té belangrijk vindt om door een demissionair kabinet te worden goedgekeurd. Zeker ook omdat er 41 stemmen waren die ook tegen deze gang van zaken waren.  


  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl